ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และองค์กรที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าของ SONIC


ที่อยู่อาศัย

สถานศึกษา

สถาบันการเงิน

หน่วยงานราชการ

ห้างสรรพสินค้า / ร้านค้า

อุตสาหกรรม

โรงพยาบาล

อื่นๆ


ลำดับ รายการ
1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
3 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
5 โรงพยาบาลสินแพทย์
6 มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7 Enerfo
8 Subalu
9 บริษัท อากทิโอะ(ประเทศไทย) จำกัด
10 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
11 บมจ. พัฒน์กล
12 ฤทธา จำกัด
13 UNITED FOOD
14 SCG
15 เสริมสุข
16 Toyota
17 Volvo
18 Unicharm
19 KYB (Thailand) Company Limited
20 บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
21 อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
22 บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
23 บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
24 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
25 บ้านกรองน้ำ
26 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
27 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย
28 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน
29 บุญถาวร
30 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง
31 ABB กรุ๊ป
32 Nipponham Group
33 บริษัท เอส เอส ไฟเบอร์กลาส จำกัด
34 Sino - Thai Engineering & Construction Public Company Limited
35 บริษัท อีสเทิน แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จำกัด
36 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
37 DHL
38 Hellmann Worldwide Logistics
39 Mitsubishi Logistics (Thailand) Co., Ltd.
40 Smooth E
41 Absolute Yoga
42 NOK AIR
43 The Bank Massage Club
44 SF Cinema
45 บจก. มาซูม่า (ประเทศไทย)
46 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
47 Fitness First
48 FITWHEY
49 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
50 Amarin Book Center
51 LDC Dental
52 Slim up Center
53 สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์
54 ONE 2 AUTO
55 เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
56 บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
57 บอลกาแฟ
58 Union Mall
59 Potato Corner
60 เสวย
61 Family Mart
62 บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
63 มูลนิธิถันยรักษ์
64 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
65 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
66 สำนักงานประกันสังคม
67 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์
68 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
69 สถาบันพัฒนาผีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
70 ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
71 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
72 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
73 กรมบังคับคดี
74 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
75 SME Bank
76 ธนาคารไอซีบีซี
77 SILK SPAN
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์
80 โรงเรียนบางกะปิ
81 ศุภาลัย
82 Rayong City Hotel
83 Wanathara
84 Your condo
85 Hua Hin Hillside Resort
86 โรงแรม The Euro Grande
87 หมู่บ้าน Nirvana
88 คอนโด Regent
89 คอนโด Estabe พหลโยธิน 18
90 บริษัท เอส.วาย.เค. ออโต้พาร์ด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
91 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
92 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
93 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.