Thai02


Detail

Thai02 เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน ตัวเครื่องเป็นแบบระบบ Stand alone

รองรับสแกนใบหน้า 1,500 ใบหน้า รองรับลายนิ้วมือ 1,000 ลายนิ้วมือ ตัวเครื่องสามารถรองรับการอ่านบัตรได้ 

( อุปกรณ์เสริม ) บันทึกเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ จอสีขนาด 2.8 นิ้ว มีหลอดอินฟาเรดสามารถใช้งานได้แม้

อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงน้อย นอกจากตัวกล้องยังสามารถบันทึกภาพทุกครั้งที่มีการสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้ว

มือ หัวอ่านเป็นกระจก คริสตัลแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน เชื่อมต่อข้อมูลแบบ TCP/IPและ USB Flash

Drive เสียงตอบรับเป็นภาษาไทย

คุณสมบัติเพิ่มเติม 

-รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ 1,500 ใบหน้า

-มีกล้องถ่ายรูปในตัว

-เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 100,000 รายการ บันทึกภาพถ่ายได้ 500 รูป

-ระบบแสงอินฟราเรดช่วยในการใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

-ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน USB Flash Drive หรือ LAN ได้

-หน้าจอสีแสดงผล 2.8 นิ้ว

-รองรับรหัสผู้ใช้งานสูงสุด 9 หลัก

-มีระบบ Manager ป้องกันการกดเครื่อง และเข้าไปตั้งค่าต่างๆในตัวเครื่อง

-เมนูการใช้งาน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

-สามารถจัดการผ่านระบบเครื่อข่ายโดยใช้โปรแกรมบริหารการจัดการที่มาพร้อมเครื่อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.