ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และองค์กรที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าของ SONIC


ลำดับ รายการ
1 บริษัท สตาร์โฮม จำกัด
2 บริษัท เอส.วาย.เค. ออโต้พาร์ด อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
3 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด
4 บริษัท เอส เอส ไฟเบอร์กลาส จำกัด
5 Sino - Thai Engineering & Construction Public Company Limited
6 บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
8 บริษัท อีสเทิน แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จำกัด
9 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
10 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์
11 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
12 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
13 สถาบันพัฒนาผีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
14 ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
15 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
16 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
18 มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
19 กรมบังคับคดี
20 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Page 1 of 1 (20 topic) 1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 Bennex Co.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.